Deze namiddag lazen de leerlingen van het 6de leerjaar voor uit een Nederlandstalig prentenboek. De leerlingen van het 2de leerjaar luisterden aandachtig en stelden vragen als ze iets niet begrepen. Nadien probeerden de jongste vrienden het zelf eens om voor te lezen.  

Foto's